Slovak Czech English German Polish

Streda, 13. apríla 2005

Nech ťa v deň súženia vyslyší Hospodin! Poznaj Pána! Židia boli prvý národ na svete, ktorému sa dal Hospodin poznať. Prebýval uprostred nich, boli svedkami nespočetného množstva zázračných zázrakov, ktoré svedčili nielen o absolútnej moci Božej, ale i o úžasnej múdrosti a láske. A predsa neboli verní, dali sa stiahnuť rozkošami sveta, uprednostnili modly okolitých národov… A dobrý Boh sa znova a znova zmilúval, odpúšťal. Nie je to aj s našou vierou takto? Nezápasíme aj my s príťažlivosťou sveta? A ak áno, kto v našich životoch víťazí častejšie? Televízia? Futbal? Záhradka? Alebo chvíle pri Ježišových nohách? Chodíme viac po vlastných cestách alebo po Božích? A vôbec, poznáme Božie cesty a Božiu vôľu? A poznáme Božie srdce? Sme ochotní stráviť v Božej prítomnosti viac času, nielen omrvinky? Lebo čím viac Boha spoznávam, tým viac Ho milujem. Objavujem Jeho úžasný charakter, vlastnosti a tá láska, absolútna láska k nám, hriešnym, vyráža dych. Takej vo svete niet! Už viem, tento svet mi môže dať len dočasné dary, ktoré sú však v porovnaní s Božími darmi úbohým smetím. Preto nezanedbávajme štúdium Slova Božieho i osobné rozhovory s naším Otcom. Vtedy sa dejú užitočné veci, Boh nám vkladá svoje zákony do mysle i do srdca a my sa stávame Jeho ľudom. Už nechceme byť príčinou Božieho plaču, ale túžime byť deťmi podľa Božieho srdca. V Bohu spoznávame Priateľa, ktorý je dokonalý v láske i vernosti a Jeho zasľúbenia sú medom pre naše utrmácané duše. Bojujme dobrý boj viery. Máme takého milostivého Boha, že Jeho dobrota k tým, ktorí Ho milujú, je bez hraníc. Tak nám Pán Boh pomáhaj.