Slovak Czech English German Polish

Piatok, 15. apríla 2005

Ty si jediný, Hospodine, Ty si stvoril nebesá; nebesá nebies a ich všetky voje, zem i všetko, čo je na nej, moria i všetko, čo je v nich. Ty to všetko udržuješ nažive. Kristus pred Bohom ako náš zástanca. Myslím, že každý veriaci človek si vytvoril svoju predstavu neba. I ja som si v mojej mysli vysnívala obraz neba ako miesta, kde vládne láska a pokoj, kde niet nenávisti ani trápenia, kde kvitnú kvety takých farieb, o akých sa nám na našej zemi ani nesníva, kde je všetko dokonalejšie, krajšie. Pán Ježiš nás objíma svojou láskou. V Písme svätom máme veľa zmienok o nebi. A my, Božie deti, sme smrťou Pána Ježiša Krista, ktorá nás vykúpila z našich vín, prijali zasľúbenie večného dedičstva. Koľká to štedrosť a milosť nad milosti. Možno si nemocný a slabý, možno nemáš nohy a tvoj život je obmedzený na invalidný vozík, možno si slepý a obklopuje ťa tma alebo si bezdomovec opovrhnutý ľuďmi, a predsa – ak si uveril krvi zmluvy, ak Ježiš vzal i tvoje špinavé srdce do dlaní, si dedič Kráľovstva Božieho. Už tu, na tejto zemi, máš istotu spasenia, lebo Duch Boží, ktorý v tvojom tele prebýva, ti toto dosvedčuje a ty sa môžeš nevýslovne radovať, i keď máš ešte rôzne trápenia. Kto ťa tak veľmi môže zarmútiť, že by si nemohol žiť? Kto ti môže ublížiť? Aká udalosť by mohla spôsobiť tvoje zlyhanie? Nikto a nič už nemôže zapríčiniť beznádej v tvojom srdci. Hoci by si ťažko ochorel. Hoci by si stratil milujúceho človeka, prišiel o majetok… Ježiš ťa miluje. Ježiš počíta s tvojou prítomnosťou vo svojom Kráľovstve. Si dedič Boha živého. Kľakni na kolená a ďakuj. Nech plným prúdom tečie radosť nad všetky radosti, že Bohu si milý a vzácny.