Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 17. apríla 2005

Preskúmaj ma, ó Bože, poznaj moje srdce; skúmaj ma a poznaj moje myšlienky! Viď, či som na ceste do trápenia, a veď ma cestou večnosti! A nik vám nevezme vašu radosť. Od tej najšťastnejšej chvíle, keď som mohla z milosti Božej spoznať Ježišovo svetlo, stalo sa mojím majákom pre život. Svieti mi na cestu, no svieti aj vo mne. Nič nie je krajšie ako Ježiš, nič nie je lepšie ako Ježiš. Nič nie je zaujímavejšie ako Ježiš, nič nie je príťažlivejšie ako Ježiš… nikto na svete ma nemiluje a nikdy tak nemiloval ako Ježiš. Ježiš je pre mňa všetkým. Zmenil môj život, na ktorého troskách zasadil kvety radosti i lásky. A každý deň sa o ne starostlivo stará. Rosí ich slzami svojej nevinnej krvi. Z nešťastného života vymodeloval nový zmysluplný a radostný život. Ježiš v srdci. Ježiš v nebi. Ježiš, môj obhajca pred svätým Bohom. Ježiš, môj jediný semafor na ceste životom. Ježiš na kríži, mučený pre moje neprávosti, zbitý a ubolený. Ježiš, Kráľ neba i zeme, pred ktorým sa skloní každé koleno. Toľkou radosťou ma neraz naplní, že mám chuť výskať a spievať, aby počul celý svet, aký je Ježiš úžasný Pán. A keď si pýtam od Neho more, dostanem celý oceán. Verím, lebo viem, že je to tak. Kto miluje Ježiša, nikdy nebude nešťastný, a tam, v nebi, bude veľa radosti. Lebo Ježiš je i radosť. Preto by sme mali k Bohu prichádzať s plesaním, chválospevom, tlieskať rukami, hrať na citare, trúbe i bubne. Zvučne plesať. Komu je Hospodin Bohom, ten v radosti i kríž svoje nesie. Cesta s Ježišom je najkrajšia. Vedie do neba. Kde nebude sĺz ani bôľu. Kde budeš šťastne žiť večne v náručí svojho Otca. Tak nám Pán Boh pomáhaj.