Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 18. apríla 2005

Požehná tých, ktorí sa boja Hospodina, najmenších s najväčšími. Otvorený prístup. – Mať prístup k Bohu je výsadou Božieho dieťaťa. Nie vždy to tak bolo. Doba Starej zmluvy bola dobou obetí, obetných zvierat, dobou uzatvoreného prístupu do svätyne svätých. Vstup do svätyne zahradzovala ťažká opona. Raz do roka smel do tejto miestnosti vstúpiť človek – najvyšší veľkňaz, zvolený na daný rok. Človek bol oddelený od Boha a chrámova opona sa stala pre list Židom symbolom tejto oddelenosti. Symbolom nepreklenuteľnej priepasti medzi hriešnym človekom a svätým Bohom. Nikto z ľudí sa neodvážil odstrániť 78 tuto oponu. Ježišova smrť to urobila. V Jeho smrti a vzkriesení máme prístup k Hospodinovi. To, po čom človek toľko túži, poznanie Boha, je možné v osobe Ježiša Krista. On s nami, ak Mu to dovolíme, vstupuje do blízkosti svojho Otca. On je jediným skutočným veľkňazom, ktorý pre svoju cirkev priniesol tú najväčšiu obeť, ktorej platnosť trvá dodnes. Do dnešného dňa, pre Ježiša Krista, môžeš kedykoľvek vojsť do Božej prítomnosti. Neváhajme, neodkladajme.