Slovak Czech English German Polish

Utorok, 19. apríla 2005

On je Bohom, naším Bohom na veky večité, On povedie nás aj cez smrť. Lebo ešte máličko. – Raz večer, pri večernom stíšení spolu s našimi deťmi, naša dcérka zrazu povedala: ”Ocko, keby sme už boli v nebi!” A keď sa jej manžel opýtal: ”Prečo?”, mala naporúdzi odpoveď: ”Lebo tam bude dobre!” Nádherná vízia budúcnosti Božích detí. Istota, ktorá dáva silu! Utrpenie prvých kresťanov sa dialo verejne. Bolo to divadlo, na ktorom sa zabávali najmä krvilační Rimania. Mali radosť z toho, že kresťania trpia. Úžasným svedectvom je správa v liste Židom, ktorá hovorí o ich vytrvalosti vo viere. Aj počas utrpenia boli upriamení na Krista. Ich život s Kristom, Jeho utrpenie a smrť, ale najmä vzkriesenie a nádej večného života, im dodávali odvahu a smelosť. Aj autor listu ich povzbudzuje, aby vytrvali vo viere. Musia vytrvať a nezbavovať sa dôvery. Ten, kto pochybuje o Kristovi a Jeho zasľúbeniach, ten stráca svoju odvahu. Ba, priamo ju zahadzuje a zavrhuje. Každé pochybovanie, každý strach oslabuje vieru kresťana. Vytrvaj, pretože ešte máličko a terajšie utrpenie sa skončí! Netrať dôveru, lebo jej kynie veľká odmena! (v.35). Tou odmenou je život s Kristom, Tvojím Spasiteľom, v nebeskom kráľovstve. Haleluja!