Slovak Czech English German Polish

Streda, 20. apríla 2005

Ja som, ktorý sľubujem spásu a mám moc zachraňovať. Čo zmôže viera? – V čase španielskej inkvizície sa jednému Židovi podarilo so svojou ženou a deťmi ujsť svojim prenasledovateľom. Podarilo sa mu utiecť na loďke spolu s rodinou a niekoľkými vecami, ktoré zachránil pre seba a svojich drahých. Akonáhle sa ale ocitol na otvorenom mori, rozpútala sa prudká búrka. More sa rozbesnilo. Blesky križovali oblohu a zrazu jeden zasiahol loď a zabil jeho ženu. Aj obe deti zomreli v hlbinách mora. Ostal sám. Videlo sa, že ho opustil aj Hospodin. Keď sa po niekoľkých hodinách smrteľnej úzkosti búrka utíšila a vlny opadli, začal sa modliť: ”Bože Izraela – ušiel som pred svojimi prenasledovateľmi, aby som Ti mohol ďalej slúžiť, plniť Tvoje prikázania a posväcovať Tvoje meno. Ty si urobil ale všetko preto, aby som v Teba prestal veriť. Vzal si mi to najcennejšie, čo som mal. Ozaj chceš, aby som odišiel od Teba? Môžeš ma deptať, môžeš mi vziať to najlepšie i najdrahšie, čo na tomto svete mám. Môžeš ma utrápiť k smrti. Keď sa ale pozriem okolo seba, viem, že aj naďalej budem v Teba veriť. Budem Ťa milovať stále.” – Viera je dôvodom toho, čo Božie deti nevidia. Je ich silou, keď sa rúca svet okolo nich. Je podstatou ich života. Viera zmôže nemožné, dokonca aj pozviechať sa s úplného dna ľudských možností a s novou nádejou uprieť pohľad k nebeským výšinám.