Slovak Czech English German Polish

Piatok, 22. apríla 2005

Ja som však povedal, keď sa mi dobre vodilo: Nikdy sa nesklátim! ... Keď si skryl svoju tvár, predesil som sa. Viera zachraňuje. – Mojžišovi rodičia verili, že Boh zachráni život ich syna. Odovzdali ho v dôvere Bohu, a tým mu zabezpečili tú najlepšiu budúcnosť. Mojžiš sa stal jedným z najväčších vodcov, prorokov a zákonodarcov Izraela. Nebolo to ale také jednoduché, ako by sa na prvý pohľad videlo. V dobe, keď sa Mojžiš narodil, jeho národ bol v egyptskom otroctve a tamojší úradníci pred jeho narodením nariadili, že všetci židovskí chlapci musia byť zabití. Len viera jeho rodičov mu umožnila dostať sa do rúk faraónovej dcéry, ktorá ho vychovala vo svojom dome. Mojžiš potreboval silnú vieru, aby sa napokon dokázal vzdať svojho miesta v paláci. Viera sa pre Mojžiša stala dôvodom odchodu z dosahu bohatstva a slávy. Viera nám aj dnes pomáha poznávať skutočné hodnoty života, ktoré nie sú vo svete, ale v Božej večnosti. Tým aj dnes zachraňuje z moci diabla. A aj keď možno ešte dnes nevidíš dôvod, prečo sa spoľahnúť na svoju vieru v Boha a jednoduchšie sa ti žije podľa hodnôt tohto sveta, to ešte neznamená, že sú lepšie. Viera ti pomôže zmeniť sa a robiť to, čo je správne. Viera ti dá silu opustiť bohatstvo sveta a prijať bohatstvo večnosti.