Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 24. apríla 2005

Veľký je deň Hospodinov a prehrozný. Kto ho môže zniesť? Teraz však - znie výrok Hospodinov - vráťte sa ku mne celým srdcom! Áno, Mesiáš je tu! – Pred nejakým časom sme zmenili miesto svojho pôsobenia. Z času na čas si ale zvykneme telefonovať s priateľmi z predchádzajúcich zborov. Aj naše deti sa veľmi radi rozprávajú so svojimi kamarátmi. Raz sa opýtali našej dcérky, či jej nie je smutno, keď odišla od svojich kamarátiek. A vtedy ona odpovedala: ”Je tu so mnou maminka a ocko!” Aj my vo svojom živote viery veľakrát ako keby sme sa sťahovali z miesta na miesto. Raz sme v údolí utrpenia, inokedy na výšinách radosti. Z času načas cestujeme na miesto ľahostajnosti a samospravodlivosti a niekedy sme v meste lacných radovánok a kupčenia. Ale na každom jednom mieste, v každej chvíli nášho života sa nás náš nebeský Otec ako priateľ pýta: ”Nie je ti smutno? Cítiš sa teraz dobre a si spokojný?” – Ježiš prišiel do chrámu v Jeruzaleme a našiel ho spustnutý a prázdny. Namiesto bohoslužieb sa tu predávali holuby. Tvoj život má byť chrámom Božím. Čo dnes vidí v ňom Ježiš? A ak v ňom vidí ”predávanie holubov”, lacné radovánky a kupčenie, dovolíš Mu, aby ich vyhodil von a namiesto nich vstúpil do tvojho života ako tvoj Priateľ a Brat, ako tvoj Spasiteľ? Možno, že keď ľudia okolo teba zbadajú ”vyčistenie chrámu” v tvojom živote, prestaneš byť pre nich zaujímavý a lákavý. Budú ti vyčítať Ježiša, ktorého ty budeš vyznávať a chváliť. Nezabudni, že Ježiš týmto všetkým prešiel a chce pomôcť aj tebe, aby si nemusel byť znehodnoteným a zneucteným chrámom, ale aby tvoje vnútro bolo naplnené mocou a silou Ducha Svätého.