Slovak Czech English German Polish

Apríl

Pondelok, 11. apríla 2005

Očistím ich od všetkej viny, ktorej sa dopustili proti mne, a odpustím im.

Čítať ďalej: Pondelok, 11. apríla 2005

Utorok, 12. apríla 2005

Hospodin je útočiskom pre svoj ľud a pevnosťou pre Izraelcov.

Čítať ďalej: Utorok, 12. apríla 2005

Streda, 13. apríla 2005

Nech ťa v deň súženia vyslyší Hospodin!

Čítať ďalej: Streda, 13. apríla 2005

Štvrtok, 14. apríla 2005

Slová, ktoré ti dnes prikazujem, budú v tvojom srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš hovoriť o nich.

Čítať ďalej: Štvrtok, 14. apríla 2005

Piatok, 15. apríla 2005

Ty si jediný, Hospodine, Ty si stvoril nebesá; nebesá nebies a ich všetky voje, zem i všetko, čo je na nej, moria i všetko, čo je v nich. Ty to všetko udržuješ nažive.

Čítať ďalej: Piatok, 15. apríla 2005

Sobota, 16. apríla 2005

Hospodin rozhodne v môj prospech.

Čítať ďalej: Sobota, 16. apríla 2005

Nedeľa, 17. apríla 2005

Preskúmaj ma, ó Bože, poznaj moje srdce; skúmaj ma a poznaj moje myšlienky! Viď, či som na ceste do trápenia, a veď ma cestou večnosti!

Čítať ďalej: Nedeľa, 17. apríla 2005

Pondelok, 18. apríla 2005

Požehná tých, ktorí sa boja Hospodina, najmenších s najväčšími.

Čítať ďalej: Pondelok, 18. apríla 2005

Utorok, 19. apríla 2005

On je Bohom, naším Bohom na veky večité, On povedie nás aj cez smrť.

Čítať ďalej: Utorok, 19. apríla 2005

Streda, 20. apríla 2005

Ja som, ktorý sľubujem spásu a mám moc zachraňovať.

Čítať ďalej: Streda, 20. apríla 2005