Slovak Czech English German Polish

Apríl

Pondelok, 11. apríla 2005

Očistím ich od všetkej viny, ktorej sa dopustili proti mne, a odpustím im.

Register to read more...

Utorok, 12. apríla 2005

Hospodin je útočiskom pre svoj ľud a pevnosťou pre Izraelcov.

Register to read more...

Streda, 13. apríla 2005

Nech ťa v deň súženia vyslyší Hospodin!

Register to read more...

Štvrtok, 14. apríla 2005

Slová, ktoré ti dnes prikazujem, budú v tvojom srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš hovoriť o nich.

Register to read more...

Piatok, 15. apríla 2005

Ty si jediný, Hospodine, Ty si stvoril nebesá; nebesá nebies a ich všetky voje, zem i všetko, čo je na nej, moria i všetko, čo je v nich. Ty to všetko udržuješ nažive.

Register to read more...

Sobota, 16. apríla 2005

Hospodin rozhodne v môj prospech.

Register to read more...

Nedeľa, 17. apríla 2005

Preskúmaj ma, ó Bože, poznaj moje srdce; skúmaj ma a poznaj moje myšlienky! Viď, či som na ceste do trápenia, a veď ma cestou večnosti!

Register to read more...

Pondelok, 18. apríla 2005

Požehná tých, ktorí sa boja Hospodina, najmenších s najväčšími.

Register to read more...

Utorok, 19. apríla 2005

On je Bohom, naším Bohom na veky večité, On povedie nás aj cez smrť.

Register to read more...

Streda, 20. apríla 2005

Ja som, ktorý sľubujem spásu a mám moc zachraňovať.

Register to read more...

KALENDÁR