Slovak Czech English German Polish

Apríl

Štvrtok, 21. apríla 2005

Poslal ma (Hospodin) biednym hlásať radostnú zvesť, zaviazať rany tým, ktorí sú skrúšeného srdca, vyhlásiť zajatým prepustenie na slobodu.

Register to read more...

Piatok, 22. apríla 2005

Ja som však povedal, keď sa mi dobre vodilo: Nikdy sa nesklátim! ... Keď si skryl svoju tvár, predesil som sa.

Register to read more...

Sobota, 23. apríla 2005

Potom ich Boh požehnal a riekol im: Ploďte a množte sa a naplňte zem; podmaňte si ju.

Register to read more...

Nedeľa, 24. apríla 2005

Veľký je deň Hospodinov a prehrozný. Kto ho môže zniesť? Teraz však - znie výrok Hospodinov - vráťte sa ku mne celým srdcom!

Register to read more...

Pondelok, 25. apríla 2005

Podopieraj ma podľa svojej reči, aby som ožil, a nezahanbi ma v mojej nádeji.

Register to read more...

Utorok, 26. apríla 2005

Nie samým chlebom žije človek, ale všetkým, čo vychádza z úst Hospodinových.

Register to read more...

Streda, 27. apríla 2005

Odstúp od zlého a rob dobre, hľadaj pokoj a snaž sa oň!

Register to read more...

Štvrtok, 28. apríla 2005

Nehovor: Som primladý. Ale choď, ku komukoľvek ťa pošlem, a hlásaj všetko, čo ti rozkážem!

Register to read more...

Piatok, 29. apríla 2005

Hospodin, Pán, otvoril mi ucho, a ja som sa neprotivil, neodvrátil som sa.

Register to read more...

Sobota, 30. apríla 2005

Vzývaj ma v deň súženia, vytrhnem ťa, a ty ma budeš oslavovať!

Register to read more...

KALENDÁR