Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 02. mája 2005

Jasajte, tešte sa z Hospodina, svojho Boha. Slovo v pravý čas. V našich ľudských vzťahoch má veľký význam a veľkú úlohu slovo. Dobré slovo v správny čas. Mnoho slov pohovoríme v nepravý čas, v nevhodnej situácii a povieme aj mnoho slov, ktoré nie sú veľmi dobré. Napomínajúce slovo (v.12) je dôležitým pri výchove. Pochvalné, povzbudzujúce slovo je ako slnečné svetlo, ktoré preráža temné mraky. Informačné slovo obohacuje človeka. Radi počúvame človeka, ktorý veľa vie a vie to aj dobre povedať. V slove je ukrytá aj sila presvedčivosti. Trpezlivým slovom môžete zmeniť aj nepriateľa na priateľa. Niekedy je potrebné hovoriť naozaj znova a znova, hľadať správne slová, ale napokon sa to vyplatí. Zvlášť významným je slovo lásky, ktoré tlmí hnevy a rozbroje a zakrýva mnoho hriechov. – Na druhej strane môže slovo narobiť aj veľa zla. Niekedy stačí priveľa slov na to, aby vás unavili, pokazili náladu. Keď vám niekto príde na návštevu každý deň a ustavične hovorí a vyzvedá, napokon pred ním zamknete dvere. Veľmi zlé sú slová ohovárania, slová, ktoré šíria klebety, polopravdy. Ubližujú aj slová necitlivé, ktoré nevnímajú náladu toho druhého. Svárlivé slová vedia dokonca otráviť aj život v manželstve, rozbiť rodinu. Ak na všetko máš len nevrlé poznámky, jedovaté odpovede, unavíš všetkých okolo seba. Slová napokon potrebujú aj určitú disciplínu a poriadok – pevného ducha. Mám vedieť, čo chcem docieliť. Slovo v pravý čas – zo všetkých sú najvzácnejšie slová nášho Pána, ktoré obnovujú naše životy. Aj dnes ich počúvajme pozorne. A nezabudnime povedať niekomu dobré slovo v pravý čas.