Slovak Czech English German Polish

Streda, 04. mája 2005

Keby ma aj otec môj a matka moja opustili, Hospodin sa ma ujme. Mrzutosť, jej prejavy a následky. Dnes sa hodne hovorí o pozitívnom i negatívnom spôsobe myslenia. Iste to poznáte. Stretnete niekoho na ulici, v autobuse, na návšteve. Začne rozhovor a ani sa nenazdáte a už sú vaše slová plné horkosti, žiarlivosti, klebiet, sťažnosti na susedov, politikov, vládu, parlament, na cirkev, jej spôsoby; najmä na spôsoby tých druhých. Radi pochválime seba, na druhých radšej hľadáme chyby a nedostatky. Staroveká múdrosť nás vyučuje aj v tomto. Ľudia vlastne vždy zmýšľali málo pozitívne a viac negatívne. To sa potom prejavilo v rečiach i v spôsobe života. To je spôsob človeka poznačeného hriechom, spôsob myslenia i skutkov starého Adama. Zmýšľa negatívne, sám je mrzutý a mrzutosť šíri okolo seba. Svojimi slovami ubíja, rozbíja, šíri pochybnosti, neistotu. Kniha Prísloví nemá liek na mrzutosť, na deštruktívny spôsob myslenia. Liek prichádza až s príchodom nového Adama (1.Kor 15,45-49), Ježiša Krista. On mení naše myslenie, lebo On prináša novú nádej. Ak je niekto naozaj v Kristu, prvé by sa malo meniť jeho zmýšľanie. Niet nič smutnejšieho, ako mrzutý kresťan.