Slovak Czech English German Polish

Piatok, 06. mája 2005

Hospodinove slová sú čisté, sú striebrom, taveným vo forme na zemi, sedemkrát prečisteným. Nie čas, ale moc Ducha Svätého mení svet. Nie je vašou vecou znať časy, ale prijmite moc Ducha Svätého. Učeníci sa chcú orientovať v čase, v dejinných udalostiach. Kedy, ako? Aj my by sme možno neraz radi vedeli, kedy bude obnovené Kráľovstvo? Čas stále hrá veľkú úlohu v našom rozmýšľaní. Ježiš hovorí: “Nie je vašou vecou poznať časy.” Isteže, čas má v Božích plánoch svoj význam, ale pre vás to nie je podstatná vec. Napokon Božie ponímanie času je iné, ako naše. My sme poznačení rýchlosťou času, jeho nenávratnosťou, pominuteľnosťou. Tým, že všetko prežívame len raz. Len raz máme päť rokov, len raz desať a len raz dvadsať. Ani sa nenazdáme a máme šesťdesiat a sedemdesiat a prichádza čas odchodu. Naše myslenie je poznačené časom, sme do neho ponorení, mení naše telo, určuje splnenie našich túžob. Musíme stále čakať: kým budeme veľkí, dospelí, kým skončíme školy, nájdeme zamestnanie... Všetko chce svoj čas. Nie div, že sme zvedaví a stále kladieme otázku: kedy? Ježiš hovorí Svojim učeníkom, že to nie je tá najdôležitejšia otázka. Ani v cirkvi nie. Omnoho dôležitejšie je to, čo On učeníkom zasľubuje. Čo aj dáva: prijmite moc Ducha svätého. Vy nemusíte byť determinovaní, určovaní časom až tak veľmi. Naopak. Vy môžete meniť časy. Môžete meniť kvalitu času, jeho naplnenie. Vy môžete naplniť čas života láskou. Vy môžete naplniť čas pokojom, porozumením. K tomu potrebujete jediné: moc Ducha Svätého. Prijímajte ju a váš čas dostane nový zmysel, nové ciele a významy. Lebo na konci času príde Ten, ktorý je jeho Pánom. A nezabudnite na jedno: s mocou Ducha Svätého je nerozlučne spojená modlitba.