Slovak Czech English German Polish

Sobota, 07. mája 2005

Pred šedinami povstaň, ucti si osobu starca. Zmysel a význam volieb. Žijeme v demokracii. Ľud vládne prostredníctvom svojich volených zástupcov. Nie je to nijaké dokonalé, volení zástupcovia sa neraz starajú viacej o svoje vlastné záujmy, ako o záujmy tých, ktorí ich zvolili; ale nič lepšie, ako demokraciu ľudia na svete ešte nevymysleli. S demokraciou sú spojené aj voľby. Máme s nimi už bohaté skúsenosti. Podobnú prax máme aj v cirkvi. Aj tu hovoríme o demokracii; volíme tých, ktorí spravujú cirkevný zbor: farára, dozorcu, kurátora, pokladníka, presbyterov, kostolníkov. Je veľmi dôležité, aby sme si vybrali správne. – V dnešnom texte sme účastní prvých volieb v kresťanskej cirkvi. Ale voličmi neboli cirkevníci; jediným voličom bol Boh. Oni si uvedomili, že ľudia si len ťažko vyberú najlepšieho. Jednému sa páči jeden, druhému iný. Neraz práve voľby rozdelia cirkevníkov na skupiny a tábory. A po voľbách možno hovoria: keby sme boli vedeli, ako sa bude správať, boli by sme volili lepšieho. Prví kresťania akoby toto dobre vedeli, a preto vybrali síce kandidátov, ale to hlavné zverili do Božích rúk. Ty nám ukáž, ktorého si si vyvolil. To je skutočne dobrá voľba. V Biblii nie je reč o demokracii, ale o theokracii, nie o ľudovláde, ale o Božej vláde. Toto majme na pamäti pri všetkých našich voľbách. Aj keď volíme, nezabúdajme, že Boh je prvý volič. Dajme vždy na Neho a všetko konajme v Jeho mene. On koná aj skrze naše ľudské voľby, preto výsledok považujme za Jeho rozhodnutie. Keď necháme rozhodovať Jeho, nášho Pána, potom budú naše cirkevné zbory i celá cirkev prekvitať.