Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 09. mája 2005

Nech je Hospodin, náš Boh, s nami, ako býval s našimi otcami. Koľko jazykov ovládaš, toľkokrát si človek. Dnes máme veľkú motiváciu učiť sa cudzie jazyky. Potrebujeme ich kvôli nášmu zamestnaniu, ale aj preto, aby sa nám otvorili možnosti cestovať a spoznať iné svetové krajiny. V práve prečítanom biblickom texte sa tiež hovorí o cudzích jazykoch. Pri zoslaní Ducha svätého – Radcu, Pomocníka, Utešiteľa – začali učeníci hovoriť jazykmi okolitých i vzdialenejších národov. Nie preto, aby do nich mohli bez obáv vycestovať, ale preto, aby plnili najdôležitejšie povolanie svojho života – zvestovali Evanjelium v zrozumiteľnej reči. Možno si poviete: „ale veď ja nikdy nepôjdem do USA, Nemecka, Francúzska či niekde inde, aby som tam robil misiu medzi neveriacimi. Už som na to príliš starý, príliš zaneprázdnený, nie som vhodný misionársky typ.“ Boh nás nemusí vyslať do zahraničia. Rovnako dobre Mu môžeme slúžiť i doma. Priznajme si, že niekedy neovládame ani jazyk svojej rodiny, detí, priateľov. Nevieme, ako im zvestovať Božie vykúpenie. Dnešný text nám hovorí: “Nezúfajte.” Ale neprestaňte sa ani snažiť. S pomocou Ducha svätého sa snažte o Bohu hovoriť svojim najbližším. Možno sa vám niektorí z nich vysmejú, tak ako sa posmievali apoštolom, ale niektorí kvôli vášmu svedectvu isto uveria a budú zachránení pre večný život.