Slovak Czech English German Polish

Streda, 11. mája 2005

Ty, Hospodine, si Otec náš, Tvoje meno od pradávne je: Náš Vykupiteľ. O akčných hrdinoch. Už dlhé roky pod vplyvom televízie obdivujeme akčných, nebojácnych hrdinov. Ako ženy snívame o manželoch, ktorí si nás nájdu štýlom Jamesa Bonda. V kútiku duše túžime v našich skutočných životoch prežiť neskutočne zaujímavý príbeh. Nebadáme, že tie najväčšie a najhodnotnejšie veci k nám prichádzajú nebadane. Boží hlas neprehovoril z búrky, ale z vánku. Ani Pán Ježiš neprišiel medzi nás na diamantovom koči, keď sa otvorili nebesá. Narodil sa bežným spôsobom, žil ako bežný človek. Ale ak máme otvorené oči, zistíme, že v tejto bežnosti, až by sme chceli povedať fádnosti Ježišovho života, sa skrýva veľký Boží čin na záchranu človeka. Nie je nutné, aby sme boli ohromení fantasticky akčným príbehom Spasiteľa, ktorý sa postaví na čelo vojska a víťazí nad Rimanom. Ani nie je nutné, aby sme v tejto dobe akcie a akčných hrdinov fascinovali druhých ľudí akýmkoľvek vymysleným príbehom Ježiša von Nazaret. Stačí, keď im porozprávame, a predovšetkým, keď sami uveríme tomu skromnému príbehu, ktorý nám na tomto mieste zvestuje apoštol Peter.