Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 12. mája 2005

O Tvojej vernosti a záchrane som hovoril, nezatajil som Tvoju milosť ani Tvoju pravdu pred veľkým zhromaždením. O prorokoch. Chceli by ste byť prorokom? Predpovedať budúcnosť ľuďom, ktorí vás o to požiadajú? Takéto a podobné ”prorokovanie” sa dnes stáva slušnou zárobkovou činnosťou. Lenže pravý prorocký duch ľudí nevyužíva, on im slúži. Aj my sme povolaní Bohom do prorockého úradu. Nie na spôsob Teodory, ale na spôsob Božích služobníkov. K tomu nám dáva silu Duch svätý. Pod Jeho mocou bol Peter, predtým od strachu zapierajúci Pána, schopný postaviť sa pred tisíce ľudí a hovoriť. Nielen o kráľovi Dávidovi, ale najmä o Tom, ktorého veľký izraelský kráľ Dávid nazýva svojím Pánom. Peter sa tu stáva prorokom, to je, upozorňuje na Boží čin a skutočnosť, že pravá budúcnosť človeka je len v utrpení a vzkriesení Pána Ježiša. Aj v nás býva akýsi Peter. Raz je maličký, trasúci sa strachom, čo povedia iní, ak zistia, že je Pánov učeník. Ale po zoslaní Ducha, po prijatí tohto Boha-Pomocníka, sa v nás má objavovať čo najčastejšie Peter - prorok nebojácne stojaci pred davom a zvestujúci Božiu milosť a lásku k obyčajnému, hriešnemu človeku.