Slovak Czech English German Polish

Piatok, 13. mája 2005

Blízky je Hospodin tým, čo sú skrúšeného srdca. Globalizácia. Božia zvesť nie je statická. Nestojí na mieste a nečaká, že sa o ňu znenazdajky obtrieme. Ona je aktívna. Keď počujeme o tom, ako nás Boh naozaj miluje, pichne nás to v srdci a pýtame sa, či aj my Jeho lásku opätujeme. Ale keďže prijímame aktívnu zvesť, ani my nemôžeme zostať pasívni. Aj my sa musíme spolu s tými, čo boli na prvé Letnice v Jeruzaleme, spýtať: ”Čo robiť?” Peter na túto otázku nedáva zložitú, dlhánsku odpoveď. Dáva len tri krátke pokyny: “Kajajte sa – ľutujte svoje hriechy proti Bohu i proti ľudom; dajte sa pokrstiť” – tak Boh z vás zmyje vaše hriechy a prijme vás za svoje deti; prijmite dar Ducha Svätého – nesnažte sa to robiť len svojou silou, Boh vám dáva Pomocníka, ktorý vás chce sprevádzať a roznecovať vo viere. A ešte v dnešnom texte počujeme jednu nádhernú správu, ktorá nemá korene nikde inde ako v Božej láske k človeku. Toto zasľúbenie nie je len pre nás, ale rovnako mocne platí aj pre našich potomkov, pre všetkých ľudí všade, hoci by bývali i na druhej strane zemegule. Pre Božie evanjelium nie je žiadna vzdialenosť a žiaden jazyk prekážkou. Boh chce zachrániť všetkých, ktorí uveria v Jeho meno. To je tá najkrajšia globalizácia na svete. Krajšiu by sme ťažko hľadali.