Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 16. mája 2005

Hlásajte, oslavujte a vravte: Hospodin zachránil svoj ľud. Boh prináša jednotu a ”robí meno” svojmu ľudu. Je prirodzenou ľudskou túžbou zjednotiť sa, ”zviditeľniť sa”, niečo dokázať, niečo po sebe zanechať – ”urobiť si meno” tu v tomto svete. S akým čudesným paradoxom sa tu stretávame: prirodzená ľudská túžba, spojená s pýchou a domýšľavosťou, dokáže ľudí zmobilizovať a zjednotiť v ich úsilí. Aspoň na krátky čas sú ochotní odložiť svoje spory a venovať sa stavbe veže svojej slávy. Je to však jednota postavená na nestálom základe, vidina slávy meniaca sa na sklamanie a nedorozumenie. Stáva sa tak vždy vtedy, keď ľudia majú ”svoj plán” a ignorujú Boží plán. Ten, ktorý ”zmiatol” reč ľudí a ukázal, aké pochabé je ich pyšné dielo, prichádza uskutočniť Svoj plán skutočnej jednoty nového ľudstva v Kristovi. Robí tak skrze službu oslobodzujúceho evanjelia, v zjednocujúcej a obnovujúcej moci Božieho Ducha. Je to Boží Duch, ktorý ako jediný môže priblížiť človeka k človeku a priniesť vzájomné porozumenie na tej najhlbšej ľudskej úrovni. Aj my preto voláme: “Príď Duchu Svätý!”