Slovak Czech English German Polish

Utorok, 17. mája 2005

Srdce sa obracia vo mne, súčasne pohol sa môj súcit. Nenaplním svoj pálčivý hnev... Však som ja Boh, a nie človek, Svätý uprostred teba. Boh ľudí prekvapuje svojou ponukou. Zamysleli ste sa už nad tým, aké je dobré, že niekedy nedostanete to, o čo prosíte? Vo svetle prečítaného príbehu chromého muža sa nám slová dobre mieneného priania – ”Nech sa ti splní všetko, po čom túžiš!” – zdajú byť tupé a krátkozraké. Ó, milý Pane, ako dobre, že často nedostávame to, čo si žiadame! Ako dobre, že Svoju milosť nenecháš obmedzovať našimi nerozumnými očakávaniami a túžbami! Ako dobre, že nás neustále prekvapuješ ponukami, o ktorých sa nám ani len nesníva! Pane, vezmi do Svojich rúk našu nádej, naše túžby, naše očakávania a naplň ich novým obsahom. Orientuj ich na Seba, lebo len v Tebe máme skutočný život. Pomáhaj nám aj dnes ”vstať a chodiť” v Tvojom mene, v Tvojej slobode, v Tvojom odpustení, na chválu Boha Otca a v službe lásky našim blížnym!