Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 19. mája 2005

Hospodin ešte poteší Sion. Boh odpúšťa minulosť a dáva nám nový začiatok v prítomnosti. Zvláštny ľudský sklon hrabať sa v minulosti s cieľom utápať sa v sebaľútosti, nám bráni získať vyrovnaný postoj k tomu, čo sa stalo. Ak je minulosť plná krívd a zlyhaní, vedie nás k zatrpknutosti a rezignácii. Ak je plná úspechov, prichádza pokušenie domýšľavosti a arogancie. Aj minulosť je však dôležitá – jednak pre naše poučenie, ohľadom minulých chýb a jednak ako svedectvo o Božom pláne, ktorý bol dávno pred nami ľuďom oznamovaný a predivným spôsobom v ľudských životoch uskutočňovaný. Triezvy a užitočný pohľad na minulosť je taký, ktorý ju vidí v réžii všemocného Boha Stvoriteľa. Takýto pohľad je predpokladom pre príchod ”času duchovného osvieženia od Pána”. Veď predovšetkým ”nám vzkriesil Boh svojho Služobníka”! Nie zlyhania a krivdy minulosti, ale predovšetkým toto mobilizujúce slovo vytvára skutočnosť, v ktorej žijeme. Teraz je čas, aby sme v pokání a zároveň vo veľkej radosti žili životy ospravedlnených hriešnikov, ”odvrátení od všetkých neprávostí”.