Slovak Czech English German Polish

Piatok, 20. mája 2005

Ak nebudete poslúchať hlas Hospodinov,... vtedy ruka Hospodinova bude proti vám, ako bola proti vašim otcom. Kameň ”pohoršenia” je ”uholným” kameňom Božej spásy. Vzkriesenie z mŕtvych je iste veľkou vecou, vzbudzujúcou počudovanie, úžas aj mnohé nepohodlné otázky. Ale vzkriesenie z mŕtvych verejne odsúdeného a potupne ukrižovaného ”kriminálnika” – to je už takpovediac ”silné kafe”! A keď ešte niekto s trúfalou odvahou svedčí, že ”niet iného mena pod nebom, v ktorom by sme mali dôjsť spasenia”, v mysliach väčšiny ľudí sa rodí zdanlivo ”oprávnené” pobúrenie. Problémom pre ľudí nie je náboženstvo, problémom je Ježiš Kristus. Viacerí by boli ochotní ”prijať” istú formu kresťanstva (či skôr kresťanskej kultúry), ale bez Krista, evanjelií – ukrižovaného a vzkrieseného Spasiteľa. Čo teda robiť s týmto nepohodlným Ježišom, ktorý človeka vyrušuje z jeho spokojného duchovného podriemkávania? Zodpovední vodcovia a náboženská elita Izraela (ktorá vlastne reprezentuje všetkých nás – hriešnikov), si raz už s Ježišom ”poradila”. Odvtedy prepukla nezastaviteľná ”epidémia” zvestovania Jeho víťazného vzkriesenia. Milióny ľudí v minulosti aj dnes nachádzajú v Jeho mene nový život, novú nádej, novú budúcnosť. Toto všetko a ešte omnoho viac môžeš nájsť aj ty... Ak si už našiel, nedaj si to vziať.