Slovak Czech English German Polish

Sobota, 21. mája 2005

Ak som našiel priazeň v Tvojich očiach, Pane, nech kráča môj Pán uprostred nás. Odvaha poslúchať Boha má budúcnosť. Nasledovník Ježiša Krista sa dostáva do nezávideniahodných situácií, keď sú na neho vyvíjané veľké tlaky, aby urobil ”kompromis” a podriadil sa všeobecne zaužívaným trendom myslenia a správania sa. Tak napríklad je celkom akceptovateľné hovoriť o svojom náboženskom presvedčení rýdzo subjektívnym spôsobom, tak, že to nemá platnosť pre ľudí iného presvečenia; alebo hovoriť o Ježišovi ako o darcovi humánnejšej morálky, ktorý prišiel ľudí ”zachrániť” svojimi dobre mienenými radami. Lenže tých dobre mienených rád sme tu mali už dosť a nič sa nezmenilo (odstrašujúcim príkladom je stav spoločnosti, vychovávanej morálnymi radami komunizmu). Potom prišiel Ježiš z Nazareta a ľudia sa nestačia čudovať, koľko sa toho mení. Kristov učeník o tejto životodarnej zmene vie, lebo ju zažíva nanovo každý deň! Nemôže mlčať! Nemôže poslúchať ľudí, ktorí mu zakazujú o tejto zmene hovoriť. Poprel by samého seba, poprel by život, ktorý mu Boh daroval v Kristu. Ak nechce vnútorne zomrieť a odcudziť sa od zdroja života, nemôže inak, ako poslúchať Boha. Takéto rozhodnutie je nebezpečné... – ale len takéto rozhodnutie má pre človeka budúcnosť. Kiež Boh vedie naše kroky k odvahe poslušnosti!