Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 23. mája 2005

Svätý, svätý, svätý je Hospodin mocností, plná je všetka zem Jeho slávy. Modlitba. Začíname nový deň a nový týždeň v našich životoch. Každý z nás stojíme aj dnes pred Pánom neba a zeme. Možno si kladieme otázku, aký to bude týždeň. Aké boje – víťazstvá a prehry budeme prežívať. Áno, začnime deň a týždeň v modlitbách. Začnime tým, že si vybojujeme čas a priestor na svoju modlitbu v tichosti svojho srdca i v týchto dňoch. To je ten najlepší začiatok. Odovzdajme sa do Božích rúk so všetkým, o čom vieme i nevieme, že budeme prežívať. Nadovšetko však nezabudnime, že akákoľvek situácia nás iba preveruje v tom, aké silné základy má naša viera v Bohu. Pripomínajme si svedectvá zo svojich životov, to ako sa Pán Boh pri nás už dokázal a ďakujme Mu i chváľme za všetky dobrodenia.