Slovak Czech English German Polish

Utorok, 24. mája 2005

Nebudú lačnieť ani žízniť, neraní ich horúčava ani slnko, lebo ich poženie ten, čo sa zľutúva nad nimi; povedie ich popri prameňoch vôd. Spoločenstvo veriacich. Keď som pred nedávnom vychádzala z obchodu – Potraviny, všimla som si jednu matku, ako svojim deťom delí malú drobnú sladkosť - na tri malé časti. Kým však dala tretiemu dieťaťu – rozplakalo sa, lebo sa už nevedelo dočkať. Bolo mi ich ľúto. Tak málo sa im ušlo – viacej si dovoliť nemohli. Na druhej strane bolo tiež vidieť, ako táto matka milovala svoje deti, ani jedno nechcela ukrivdiť. Dnes veľa rozmýšľame nad pomocou blížnemu, nad nerovnosťou, s ktorou by sme mali niečo robiť. Lenže častokrát sa len hovorí, ale keď treba niečo urobiť, sú to opäť len slová. Buďme dnes aj my veriaci príkladom, ukážme silu Kristovho spoločenstva tomuto svetu a nech nám je povzbudením spoločenstvo prvých kresťanov, keď si navzájom pomáhali, ako nám Božie Slovo dosvedčuje.