Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 26. mája 2005

Človeče, vezmi si k srdcu všetky moje reči, ktoré ti poviem, a počúvaj ich ušami! Boží služobníci. Mnoho dní nám Pán Boh dáva na to, aby sme Mu slúžili. Aby sme mali na pamäti svoje poslanie – zvestovať svetu Spasiteľa. Lenže sú dni, keď už ráno sa prebúdzame s tým, že nemáme síl a sme otrávení zo všetkého, na čo si len spomenieme. Ako sme dnes vstali? Nebuďme otrávení, ale chopme sa svojho poslania ako praví poslovia tej najúžasnejšej zvesti. Načerpajme zo Slova Božieho, nechajme, nech sa naša duša občerství, prosme o pomoc Boha Ducha Svätého. Aj dnes Mu totiž máme slúžiť. Aj dnes sa stretneme s chorými, smutnými, strácajúcimi zmysel a cieľ života, čo im povieme? Je strašné, keď človeka mrzí – mohol som a mohla som mu pomôcť. Som Boží služobník – Pán Boh ma k tomu človeku poslal a ja som mu nevedel nič povedať. Počúvajme aj dnes svojím duchovným sluchom, čo nám On hovorí ako Božím služobníkom.