Slovak Czech English German Polish

Piatok, 27. mája 2005

Budem pre Izrael ako rosa; a on kvitnúť bude ako ľalia. Naše svedectvá. Strach je veľký ničiteľ našich svedectiev o Bohu tomuto svetu. Máme svedčiť, aby ľudia poznali a videli, že On je skutočný a dobrý. On si nás povolal do služby evanjelia a je na nás, aby sme našli vhodné formy, spôsoby, ako by sme ľuďom Boha zviditeľnili. Aj dnes sa stretneme so svojimi priateľmi – o čom sa budeme s nimi rozprávať? Budeme viesť s nimi debatu o ničom? A čo ak nám chce náš priateľ už dlho povedať, že potrebuje zvláštnu pomoc – pomoc od Boha? Čo ak mlčí, lebo mlčíme aj my? Nech máme aj dnes na pamäti, že Jeho potrebujeme všetci. Preto si dajme pozar na to, či mlčíme, alebo hovoríme o ničom. Rozprávajme sa s našimi priateľmi a povedzme im, kde je naša sila, čo je našou rosou, čo nás ovlažuje, kto sa o nás predivne stará.