Slovak Czech English German Polish

Sobota, 28. mája 2005

Vtedy sa otvoria oči slepých a uvoľnia sa uši hluchých. Naša viera a dôvera. Často sa dostávame do situácie, keď musíme povedať, že už nevládzeme, že si s tým či oným problémom nevieme dať rady. A vtedy si zvykneme povedať takto: “Ku komu sa teraz obrátim o pomoc? Kto mi pomôže?” Niekto hľadá pomoc u rodičov, starých rodičov, niekto zase u dobrých priateľov. Ale kresťania – my si chceme nájsť pomoc u Pána Boha, lebo vieme, že On je pre nás takým rebríkom. Lebo vieme, že tam, kde ľudská pomoc končí, tam začína konať On – dobrý Pán Boh. A tak toto je najlepšia zbraň každého človeka v boji tohoto života: áno – naša viera. Ale dôležitá je aj naša dôvera, lebo sú aj také skúšky života, ktoré trvajú dlhšie a nám je v tej chvíli potrebné dôverovať Pánu Bohu. Dôverovať, že nás On nesklame, že bude s nami, že nás povedie, že má pre nás riešenie – to najlepšie riešenie. Jemu môžeme veriť a dôverovať. Nech nás teda podoprie aj dnes On, ktorému môžeme veriť i dôverovať v každej chvíli života.