Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 29. mája 2005

Môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy. Naše vyznanie Bohu. Je nedeľa a my pôjdeme do chrámu Božieho. Aké úžasné je, keď môžeme spolu s ostatnými kresťanmi chváliť dobrého Pána Boha a ďakovať Mu za všetky dobrodenia, ktoré sme prijali aj tento týždeň. Ďakujme Mu za to, že nás aj tento týždeň všeličo naučil. Ďakujme Mu za to, že nás aj tento týždeň postavil do situácií, v ktorých sme mohli vidieť, že na našu ľudskú silu sa nemôžeme spoliehať. Keď sme si mohli uvedomiť, že ľudská sláva je len ako poľná tráva. Aj dnes Mu vyznajme, že sme na Ňom závislí, vyznajme Mu, že sme boli málo pokorní, vyznajme pred Ním, že sme nedokázali tak bojovať, ako by sme mali. Odovzdajme sa do Božích rúk takí, akí sme – hriešni, lebo len tak naša viera obstojí. Nepestujme v sebe klam, ak potrebujeme pokoru a odpustenie. Lebo len tak budeme môcť kráčať v ďalšom dni a týždni skutočne slobodní od hriechu, ako Boží služobníci.