Slovak Czech English German Polish

Utorok, 31. mája 2005

Potom zase uvidíte rozdiel medzi spravodlivým a bezbožným, medzi tým, kto Bohu slúži, a tým, kto Mu neslúži. Boh v proroctve zapísanom u Malachiáša sľubuje, že bude vidieť rozdiel medzi spravodlivým a bezbožným... Z troch uznávaných synagóg povstali učenci proti Štefanovi, no nevládali odporovať múdrosti a Duchu, ktorým hovoril. Boh mu dal nielen múdrosť, ale aj moc (v.8). Avšak tam, kde mocne pôsobí Boh, tam nespí ani Boží nepriateľ – diabol. Urobil všetko preto, aby odstavil svedka pravdy. Použil pritom svoje prostriedky: falošní svedkovia, prekrútenie slov Štefana... Neboj sa protivenstiev. Sú ”ukazovateľmi”, že sa nachádzaš na správnej ceste. Proti nášmu Pánovi tiež postavili falošných svedkov. Pamätaj na Jeho slová zapísané v ev. Jána 15,18-21. Nemusíš sa báť – nemôžu ti urobiť viac: ”Nebojte sa tých, čo mordujú telo, a potom už nič viac nemôžu urobiť”(L 12,4). Diabol nemá väčšiu moc. Boh spôsobí, že bude vidieť rozdiel. Pravdepodobne nebude tvoja tvár žiariť ako tvár anjela, ale Boh sa prizná k Svojmu služobníkovi. Nepokúšaj sa o to ty. To je Božie dielo. On to sľúbil a On to aj učiní. Nezáleží na tom, či sa ti dostane posmechu alebo uznania, utrpenia alebo slávy. Podobne ako Štefan buď svedkom, ukazovateľom na Krista. O všetko ostatné sa postará On.