Slovak Czech English German Polish

Máj

Nedeľa, 01. mája 2005

Národy, dobrorečte nášmu Bohu a zvučne rozhlasujte Jeho chválu! On duši našej život dal, nedal sklátiť našej nohe.

Register to read more...

Pondelok, 02. mája 2005

Jasajte, tešte sa z Hospodina, svojho Boha.

Register to read more...

Utorok, 03. mája 2005

Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa hlavným, uholným. Pochádza to od Hospodina, je to div v našich očiach.

Register to read more...

Streda, 04. mája 2005

Keby ma aj otec môj a matka moja opustili, Hospodin sa ma ujme.

Register to read more...

Štvrtok, 05. mája 2005

Povedal (Dávid) Hospodinovi: Veľmi som zhrešil, že som to urobil, teraz však, prosím, ó, Hospodine, odním neprávosť svojho služobníka.

Register to read more...

Piatok, 06. mája 2005

Hospodinove slová sú čisté, sú striebrom, taveným vo forme na zemi, sedemkrát prečisteným.

Register to read more...

Sobota, 07. mája 2005

Pred šedinami povstaň, ucti si osobu starca.

Register to read more...

Nedeľa, 08. mája 2005

Priveď nás opäť k sebe, a my sa vrátime! Obnov naše dni, ako boli za starodávna.

Register to read more...

Pondelok, 09. mája 2005

Nech je Hospodin, náš Boh, s nami, ako býval s našimi otcami.

Register to read more...

Utorok, 10. mája 2005

Ušetri svoj ľud, Hospodine, a nevydaj na potupu svoj dedičný podiel.

Register to read more...

KALENDÁR