Slovak Czech English German Polish

Máj

Streda, 11. mája 2005

Ty, Hospodine, si Otec náš, Tvoje meno od pradávne je: Náš Vykupiteľ.

Register to read more...

Štvrtok, 12. mája 2005

O Tvojej vernosti a záchrane som hovoril, nezatajil som Tvoju milosť ani Tvoju pravdu pred veľkým zhromaždením.

Register to read more...

Piatok, 13. mája 2005

Blízky je Hospodin tým, čo sú skrúšeného srdca.

Register to read more...

Sobota, 14. mája 2005

Takí, čo sú zďaleka, prídu a budú stavať chrám Hospodinov.

Register to read more...

Nedeľa, 15. mája 2005

Vy ste, pravda, zamýšľali proti mne zlé, ale Boh to obrátil na dobré.

Register to read more...

Pondelok, 16. mája 2005

Hlásajte, oslavujte a vravte: Hospodin zachránil svoj ľud.

Register to read more...

Utorok, 17. mája 2005

Srdce sa obracia vo mne, súčasne pohol sa môj súcit. Nenaplním svoj pálčivý hnev... Však som ja Boh, a nie človek, Svätý uprostred teba.

Register to read more...

Streda, 18. mája 2005

Oči mi predbiehajú nočné stráže, aby som premýšľal o Tvojej reči.

Register to read more...

Štvrtok, 19. mája 2005

Hospodin ešte poteší Sion.

Register to read more...

Piatok, 20. mája 2005

Ak nebudete poslúchať hlas Hospodinov,... vtedy ruka Hospodinova bude proti vám, ako bola proti vašim otcom.

Register to read more...

KALENDÁR