Slovak Czech English German Polish

Máj

Streda, 11. mája 2005

Ty, Hospodine, si Otec náš, Tvoje meno od pradávne je: Náš Vykupiteľ.

Čítať ďalej: Streda, 11. mája 2005

Štvrtok, 12. mája 2005

O Tvojej vernosti a záchrane som hovoril, nezatajil som Tvoju milosť ani Tvoju pravdu pred veľkým zhromaždením.

Čítať ďalej: Štvrtok, 12. mája 2005

Piatok, 13. mája 2005

Blízky je Hospodin tým, čo sú skrúšeného srdca.

Čítať ďalej: Piatok, 13. mája 2005

Sobota, 14. mája 2005

Takí, čo sú zďaleka, prídu a budú stavať chrám Hospodinov.

Čítať ďalej: Sobota, 14. mája 2005

Nedeľa, 15. mája 2005

Vy ste, pravda, zamýšľali proti mne zlé, ale Boh to obrátil na dobré.

Čítať ďalej: Nedeľa, 15. mája 2005

Pondelok, 16. mája 2005

Hlásajte, oslavujte a vravte: Hospodin zachránil svoj ľud.

Čítať ďalej: Pondelok, 16. mája 2005

Utorok, 17. mája 2005

Srdce sa obracia vo mne, súčasne pohol sa môj súcit. Nenaplním svoj pálčivý hnev... Však som ja Boh, a nie človek, Svätý uprostred teba.

Čítať ďalej: Utorok, 17. mája 2005

Streda, 18. mája 2005

Oči mi predbiehajú nočné stráže, aby som premýšľal o Tvojej reči.

Čítať ďalej: Streda, 18. mája 2005

Štvrtok, 19. mája 2005

Hospodin ešte poteší Sion.

Čítať ďalej: Štvrtok, 19. mája 2005

Piatok, 20. mája 2005

Ak nebudete poslúchať hlas Hospodinov,... vtedy ruka Hospodinova bude proti vám, ako bola proti vašim otcom.

Čítať ďalej: Piatok, 20. mája 2005