Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 06. júna 2005

Uč nás tak počítať dni života, aby sme múdre srdce získali. Rozhodnutie pre Krista musí byť úprimné. Sme zvyknutí nakupovať v obchodoch a je len prirodzené, že za to platíme peniazmi. Vždy, keď niečo chceme nakúpiť, používame peniaze. Sú však veci, ktoré si za peniaze nemôžeme kúpiť – zdravie, pokoj, radosť. Avšak to najdôležitejšie, čo si nemôžeme kúpiť, je Boh sám. Nemôžeme si kúpiť Jeho odpustenie, nemôžeme si kúpiť Jeho lásku, nemôžeme si kúpiť Jeho dary. On nám toto všetko dáva zdarma. Pán Ježiš vidí do nášho srdca. Vidí, či je úprimné, alebo sú v ňom len vrstvy pozlátok. Pozrime sa hlbšie do svojho vnútra, buďme k sebe úprimní. Ak to urobíme, zistíme, že potrebujeme Božiu milosť, že potrebujeme zmeniť svoje zmýšľanie, že potrebujeme odpustenie našich hriechov. Pán Ježiš nám Ho ponúka. Prijmeme ho?