Slovak Czech English German Polish

Utorok, 07. júna 2005

Jozef povedal svojim bratom: Nevaďte sa po ceste! Rozumieš a veríš? Predstavme si, že by sme sa ocitli v cudzej krajine, ktorej reč by sme vôbec nepoznali. Bolo by ťažké dorozumievať sa. Asi by nám trvalo dlhší čas, kým by sme si osvojili jazyk obyvateľov tej krajiny. Boh však k nám prehovoril tou najzrozumiteľnejšou rečou – rečou Svojej lásky. Jej dôkazom je príchod Jeho jediného Syna. Jej dôkazom je Jeho utrpenie, smrť a vzkriesenie. Keby toto všetko nebol Pán Ježiš podstúpil, keby sa takto neponížil, boli by sme stratení. Tak prečo je ešte stále mnoho ľudí, ktorí nechcú porozumieť Jeho zrozumiteľnej reči? Kde chýba viera v Boha, tam Mu človek nerozumie. No zároveň platí, že bez určitého pochopenia, človek nenachádza vieru v Neho. Prijali sme vierou, že Pán Ježiš je Boží Syn, ktorý zomrel aj za moje, tvoje, naše hriechy?