Slovak Czech English German Polish

Streda, 08. júna 2005

Hospodine... Ty si moje útočisko, môj podiel v krajine živých. Kto si, Pane? Kto som? Kam kráčam? Aký je zmysel môjho života? Toto sú otázky, na ktoré si musí odpovedať každý z nás. Ak pri tomto hľadaní stretneme Boha, nebojme sa Ho spýtať: ”Kto si, Pane? Aký si?” Dnes je tak málo ľudí, ktorí sa úprimne pýtajú, ktorí úprimne hľadajú Boha. Nepatríme aj my medzi nich? Pýtame sa Pána Ježiša, aký je? Pýtame sa, čo od nás očakáva? Nežiada nič iné, ako naše srdce. Vo svojom slove nám dáva odpovede na naše otázky. Veľmi dôkladné a hlboké odpovede. Niekedy nás bolia, pretože nás ukazujú takých, akí skutočne sme. No ak máme otvorené srdce, Jeho slová nás môžu vyliečiť. Nebojme sa preto pýtať: ”Kto si, Pane?”