Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 09. júna 2005

Nasýť nás ihneď zrána svojou milosťou, aby sme po všetky svoje dni radostne plesali. Boh nás učí prekonávať strach. Asi každý máme z niečoho strach. Strach nás vedie k opatrnosti, čo je dobre. No na druhej strane nás strach veľmi zväzuje, ba až zotročuje. Možno máme strach z budúcnosti, keď vidíme, ako sa násilie okolo nás len stupňuje. Možno máme obavy zo svojej osobnej budúcnosti ako kresťanov, zvlášť, keď vidíme, ako sa kresťanstvo stáva terčom posmechu a aj nenávisti. Ananiáš prežíval podobný strach, ktorý mu zväzoval nohy. Mal obavy ísť za prenasledovateľom kresťanov Saulom. Čo mu však povedal Pán Ježiš? ”Len choď...” Nebojme sa preto ani my, lebo náš Pán našu cirkev ani nikoho z nás neopustí. Či nepovedal, že ju nepremôže nijaká ľudská ani diabolská moc? Tak čo, ešte stále máš strach?