Slovak Czech English German Polish

Piatok, 10. júna 2005

Boh je mojím kráľom odpradávna, On spôsobuje spásne skutky na zemi. Z Božieho nepriateľa sa môže stať Boží nasledovník. Každý z nás má v sebe tendenciu vynášať súdy. Každý z nás je náchylný ”zlomiť palicu” nad niekým, kto žije svoj život bez Boha. Nerobme to! Nerobí to ani Boh, pretože ešte stále je zhovievavý, ešte stále je čas Jeho milosti, ešte stále má človek možnosť urobiť pokánie. Saul nebol bezbožný, naopak, horlil za Božie veci. No horlil až tak veľmi, že prenasledoval kresťanov, pretože Ježiša považoval za bohorúhača. Aká radikálna zmena však nastala v jeho živote! Boh nepovedal: ”Saul, zničím ťa, už ti niet pomoci!” Boh sa mocne dotkol jeho života a Saul, neskorší apoštol Pavel, oľutoval všetko zlé, čo urobil, zmenil svoje zmýšľanie a nasledoval Krista. Ak vo svojej blízkosti máme ”Božieho nepriateľa”, modlime sa za neho, aby Boh zmenil jeho život, aby sa mocne dotkol jeho srdca. Dokážeme to? Alebo zájdime za ním a porozprávajme sa s ním. Kto vie? Možno sa zmení.