Slovak Czech English German Polish

Sobota, 11. júna 2005

Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi, muž bolesti, ktorý poznal nemoci. Boh robí zázraky v každej dobe. Každá doba má pravých aj falošných prorokov. Mnohí sa v dávnych aj nedávnych časoch snažili získať popularitu u ľudí a strhávať ich pozornosť na seba. No boli aj takí, ktorí robili všetko tak, aby bolo oslávené len Božie meno. Boli to tí, ktorí chceli byť len nástrojom v Božích rukách. My však máme náklonnosť byť skeptickí. Myslíme si, že uzdravenia a vzkriesenia patria len do Ježišovej doby alebo do doby prvotnej cirkvi. Je to správne? Dávame tým vlastne najavo názor, že náš Boh nie je živý a mocný Boh. Božia moc však nemá časové obmedzenia. Pán Boh je ten istý včera, dnes i naveky. Buďme otvorení Božej moci a skúsme sa aj na život okolo nás pozerať novým pohľadom. Pán Boh koná mnohé divy a zázraky aj dnes. Niektoré sú nenápadné, vpísané do fyzikálnych a chemických zákonov, niektoré sú mocné a veľmi viditeľné. Uzdravenia, zázraky sa dejú aj v dnešnej dobe. Ak je v nich oslávený a vyzdvihovaný Boh, z úprimného srdca, verme im. Ak je nimi oslavovaný človek, tak sa majme na pozore, aby sme sa nedali strhnúť Božím nepriateľom.