Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 12. júna 2005

Milujem obydlie Tvojho domu, Hospodine, a miesto, kde Tvoja sláva prebýva. Stratený môže byť nájdený. Deti sa veľmi rady hrajú ”na schovávačku”. Je to veľké dobrodružstvo. Na jednej strane je treba nájsť dobrý úkryt, na druhej strane je potrebný dobrý ”hľadač”. Každé dieťa je rado, ak ho jeho pátrač nevie nájsť. Vtedy vie, že si vybralo dobrý úkryt. No ak na neho pátrač zabudne a ono strávi v úkryte dobrú hodinu, nie je núdza o slzy. Ešte viac sĺz sa kotúľa po detskej tváričke, ak sa stratí rodičom a jemu sa zdá, že to už trvá dlho, že ho nikto nehľadá. Vtedy je veľmi smutné, lebo si myslí, že nikomu na ňom nezáleží. Aj my dospelí máme niekedy pocit, že sme stratení, že nás nikto nehľadá, že nikomu na náš nezáleží. Ale to nie je pravda. Náš Boh, náš Otec nebeský nás hľadá neprestajne a vytrvalo. Nebojme sa, nájde nás. Nebojme sa a radšej sa Mu dajme nájsť. Ohlásme sa Mu. A najlepšie – neutekajme od Neho.