Slovak Czech English German Polish

Utorok, 14. júna 2005

Keď sa naješ a nasýtiš, dobroreč Hospodinovi, svojmu Bohu. Boží posol je poslušný Pánovi. Je to zjavné aj z počínania Mojžišovho, ktorý mal poslušné so svojím ľudom tancujúcim okolo zlatého teľaťa hriešnym tancom. Srdce súcitiace, srdce prosiace Hospodina o odpustenie hriechov. Keď mu Hospodin prikázal, aby šiel spolu s vyvoleným ľudom ku vrchu Chóreb, pokorne poslúchol. – Aj apoštol Peter bol poslušným poslom Božím, ktorý, keď začul hlas Ducha Božieho, neváhal, nechal sa priviesť ku Korneliovi, ku pohanom, hoci mu to, ako bývalému pravovernému židovi, nebolo po vôli. – Pán aj nás posiela. Je naše srdce poslušným srdcom posla Božieho, ktoré hlboko spolucíti s ľuďmi, našimi blížnymi, ktorí bezstarostne ”tancujú okolo zlatého teľaťa” dneška? Či sa vieme a chceme za nich modliť? Či sme ochotní uposlúchnuť hlas Hospodinov, Jeho volanie - aj vtedy, keď sa nám to z nášho pohľadu nehodí? Nikdy nezabudnime na to, že Pán Boh Svojich poslov posiela k ľuďom preto, aby zvestovali Jeho Slovo.