Slovak Czech English German Polish

Piatok, 17. júna 2005

Takto vraví Hospodin: Radovať sa budem z nich, keď im budem dobre robiť. Boží posol sa raduje z Božieho požehnania. Pán Ježiš povedal: ”…bezo mňa nič nemôžete konať” (Ján 15,5). To si uvedomili aj tí poslovia Boží, ktorí onoho času zvestovali slovo Božie v Antiochii. Ich úsilie bolo korunované veľkým Božím požehnaním. Mnohí z tých, ktorí počuli ich zvesť, uverili a obrátili sa k Pánovi. Nuž a tento obrat ich v živote primäl ku tomu, že svoju lásku k Pánovi pretavili do konkrétnej, praktickej, bratsko-sesterskej pomoci blížnym. – Som tej mienky, že aj my, dnešní poslovia Boží, ku tejto službe vysvätení, ale aj nevysvätení, by sme si mali častejšie pripomínať Pánove slová: ”…bezo mňa nič nemôžete konať”, a viac sa spoliehať na Božie požehnanie, ktoré má moc zmeniť aj dnešných ľudí a urobiť z nich ľudí, ktorí dokazujú lásku nielen Pánu Bohu, ale aj svojím blížnym. Isté je, že takáto služba nám prinesie skutočnú, nefalšovanú radosť.