Slovak Czech English German Polish

Sobota, 18. júna 2005

Jákob urobil takýto sľub: ... zo všetkého, čo mi dáš, budem ti presne odvádzať desiatky. Boží posol dôveruje Pánu Bohu. Cirkev Kristova je trpiacou, ale aj víťaziacou cirkvou. Má svojich mučeníkov, ale aj zachránených. V tomto súvise postačí, ak spomenieme Jakuba, ktorého dal sťať Herodes a Petra, ktorého Pán predivným spôsobom zachránil z väzenia. Došlo na slová Pánove: ”…kto vás bude vraždiť, domnievať sa bude, že tým Bohu slúži” (Ján 16,2). ”Ajhľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta” (Matúš 28,20). Hospodin je Kráľom, nebudeme sa báť (viď Žalm 93 a 46). Boží posol dôveruje Pánovi aj v najkritickejších chvíľach svojho života. Vie, že bez vôle Božej sa mu ani vlások na hlave neskriví. Počíta aj s modlitebnou pomocou zboru.