Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 20. júna 2005

Ukáž nám, Hospodine, svoju milosť, udeľ nám svoju spásu! Máš zvláštne poslanie, zotrvávaj v ňom. Zamyslel si sa niekedy nad tým, že napredovanie alebo úpadok cirkevného zboru, ktorého si členom, by mohol byť odzrkadlením aj tvojho modlitebného života? Ako vnímaš svoj cirkevný zbor? Rastie alebo živorí? Pre jeho zmenu môžeš aj ty niečo urobiť. Dnešné slovo ťa chce vyzvať i povzbudiť, aby si vytrval v modlitebnom zápase aj roky za vnútornú misiu, cirkev, biskupov, farárov a laických pracovníkov. Aby ľudia neboli odvádzaní od Krista, ale privádzaní k Nemu. K duchovnému rastu, napredovaniu a dosahovaniu spásy v našom Pánovi Ježišovi Kristovi potrebujeme všetci počúvať kvalitné Božie slovo. Modli sa, aby také znelo v našich kostoloch. Saula si Boh vyvolil zvláštnym spôsobom. Zastavil, oddelil, pripravil na službu a posiela ako misionára s Barnabášom a pomocníkom Jánom Markom, na 1. misijnú cestu. Za tým všetkým bol predovšetkým Boh, ale aj veľa modlitieb ostatných veriacich. Božie slovo mocne konalo, na čo ho Boh poslal a všetci žasli, akú má moc. Modli sa, aby Boh v tvojom zbore oddeľoval nových pre zvláštne poslanie: milovať Božie slovo, rozumieť Božiemu slovu i učeniu evanjelickej cirkvi a šíriť ho. Aby bola daná milosť tým, ktorí neveria a nedosahujú spasenie.