Slovak Czech English German Polish

Utorok, 21. júna 2005

Nech sa mu klaňajú všetci králi, nech mu slúžia všetky národy. Pozoruj Božie cesty. Aj v dnešný deň sa rozpomeň na všetko, čo Boh pre teba v tvojom živote vykonal. Koľkokrát ťa vytrhol z nešťastia, ktoré mohlo skaziť či veľmi znepríjemniť tento život tebe a tvojim blížnym. Možno si to človek ani neuvedomuje, ale Boh naozaj koná v náš prospech a my to v zhone nášho života mnohokrát ani nepostrehneme, že niekto nad nami bdie a nás chráni. Možno práve teraz sa nachádzaš v otroctve hriechu, možno práve teraz prechádzaš životnou púšťou, ale vedz, že Boh je aj tu pri tebe, je ti blízko a plánuje aj pre teba lepšiu budúcnosť. Celú večnosť pre teba pripravil. V Pánovi Ježišovi Kristovi ťa prijíma za Svoje dieťa - syna, dcéru. Vzdaj dnes Bohu vďaku a chválu, lebo On aj tvoj život vedie Svojím zvláštnym spôsobom a chce ťa pre obeť Svojho Syna prijať do večného života.