Slovak Czech English German Polish

Streda, 22. júna 2005

Ľud môj, čo som ti urobil, čím som ťa zaťažil? Odpovedz mi! Učme sa z dejín. Čo bolo, bude zase, a čo sa dialo, bude sa opäť diať. Nič nového nieto pod slnkom. Tieto slová z knihy Kazateľa 1,9 nám pripomínajú, že aj Božími pohŕdačmi sú dejiny zaplnené. Človek ani nevedel prečo, ale Bohom pohŕdal už v dávnych dobách. Namiesto vďačnosti, namiesto úcty a bázne len samé pohŕdanie a odsudzovanie. Ani v dobe Pána Ježiša to nebolo inak. Poprední muži Ježiša vôbec nepoznajú a ani Ho spoznať netúžia. Jediné po čom im ich duša prahla – hoci nenašli príčiny smrti, predsa žiadali Piláta, aby Ho dal zabiť. Ako je to dnes s Božími pohŕdačmi a tými, čo zazerajú na všetko, čo je Božie? Myslím, že je to veľmi podobné ako za čias Ježišových: hoci nepoznajú Ježiša, hoci neznajú príčiny, predsa Ho odsúdia. Verím, že je Božou túžbou aj v dnešný deň konať to, čo robil Pán Ježiš, keď umieral na Golgote za hriechy sveta: modliť sa aj za Jeho nepriateľov, pretože Bohu nie je nič nemožné.