Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 23. júna 2005

Prinášajte celé desiatky ...a vyskúšajte ma týmto – vraví Hospodin mocností: Či vám neotvorím okná nebies a nevylejem na vás až nadbytok požehnania! Povzbudenie je silnou motiváciou k dosahovaniu kvalitnejšieho života. Jozefa, Pavlovho spolupracovníka – neskôr Barnabáša, priťahovali ľudia, ktorých mohol povzbudiť. A mnohokrát aj samotného apoštola Pavla povzbudil, podržal, keď mohol padnúť, i materiálne ho podporoval v misijnej službe. Jeruzalemskí kresťania ho nazvali: syn povzbudenia – teda Barnabáš. Jeho horlivé povzbudzovanie v ranej cirkvi robilo zázraky. Kdekoľvek Barnabáš povzbudil kresťanov, začalo do cirkvi prúdiť veľké množstvo neveriacich. - Naša tendencia je skôr kritizovať. My, evanjelici, radi kritizujeme. To sa prejavuje vo všetkých oblastiach, nevynímajúc z toho cirkev, farárov. Kritikou skôr odradíme a nedosiahneme žiaduci efekt. Je ľahšie kritizovať, ako urobiť niečo, aby to mohlo byť inak. Priložiť rozum, ruku ku skvalitneniu. Ľudia majú veľké zábrany iných povzbudzovať. Veľmi veľa by sa toho zmenilo aj vo vašom okolí, keby ste začali povzbudzovať. Povzbudenie dodáva ľuďom odvahu robiť veľké veci. Opustiť hriech, zmieriť sa s blížnym, zmeniť životný štýl. Výsledkom je vždy väčšia snaha. Každý z nás z času načas potrebuje, aby si niekto všimol jeho prácu, aby ho slovne odmenil. Je v tvojom živote, zbore Barnabáš, ktorému chceš poďakovať za jeho povzbudzovanie? Verím tomu, že áno. Urob to pri najbližšej príležitosti... Staň sa aj ty Barnabášom niekomu, kto to potrebuje, prispeješ k skvalitneniu a rastu jeho života.