Slovak Czech English German Polish

Piatok, 24. júna 2005

Musím znášať hnev Hospodinov, lebo som sa prehrešil proti Nemu. Budujeme dielo Božie. Nedávno som počul zvláštne slovo, ktorému som na prvé počutie neprikladal veľký význam. Ale keď som začal viacej uvažovať o niektorých udalostiach života, obsah tohto slova sa stal pre mňa viacej zrozumiteľným. A to slovo znelo: „Všade, kde Boh buduje svoje dobré dielo, prichádza diabol a hneď si tam stavia svoju kaplnku.“ To dobré Božie dielo – zvestovanie Božieho slova, uzdravovanie, privádzanie zástupov k poznaniu živého a pravého Boha, bolo ihneď napádané neprajníkmi, ktorí chceli zničiť apoštolov a všetko, čo Boh skrze nich vykonal. Tak je to aj dnes, že ľudia svojimi činmi a postojmi kazia všetko dobré, čo Boh v cirkvi vybudoval a ďalej buduje. Modlime sa dnes za to, aby ľudia, ktorí stoja v službe zvestovania Božieho slova, ktorí sa snažia budovať cirkevné zbory a pomáhajú svojimi hrivnami spoločenstvu cirkvi, mali dostatok vytrvalosti a neoblomnej viery, že to Božie sa napriek všetkým nepriazniam presadí. Nesme na svojich modlitbách učiteľov náboženstva a besiedok, vedúcich mládeže, presbyterov, kantorov, všetkých služobníkov a zborových farárov, seniorov a biskupov.