Slovak Czech English German Polish

Sobota, 25. júna 2005

Nik nie je svätý ako Hospodin, lebo niet nikoho okrem Teba. Všetko pominie, zostáva len to, čo bolo vykonané pre Krista. Pavel s Barnabášom vykonávali pozemské poslanie s nebeským charakterom. Získavali neveriace duše pre Krista a darilo sa im. Pán im otváral dvere viery. Posilňovali veriacich a povzbudzovali ich: Len vytrvajte vo viere! Aj keď nás čaká prenasledovanie a utrpenie, náš cieľ - Božie kráľovstvo - za to stojí. Apoštol Pavel neraz okúsil prenasledovanie a utrpenie na vlastnej koži. Včera sme čítali, že ho kameňovali. Jeho nevládne telo vyniesli za hradby. Zdalo sa im, že je už mŕtvy. Ale ani to ho neodradilo, nevzdal sa zvestovať radostnú zvesť o vzkriesenom Kristovi. Noví veriaci potrebujú pomoc a povzbudenie. To si uvedomoval, pre nich sa obetoval. Spoznal, že okrem zvestovania nič nemá vyššiu cenu a jeho výsledok je večný. Krátkosť života rýchlo pominie a nič nezostane, len to, čo bolo vykonané pre Krista. Preto sa oplatí trpieť pre Krista, lebo náš cieľ - Božie kráľovstvo - za to stojí. Možno aj ty prechádzaš menším či väčším utrpením. Možno to tvoje nesúvisí s utrpením pre Krista. Ale Ježiš vie presne, čo prežívaš. Pozná každé boľavé miesto a každý záchvev na tele i duši, ktorým trpíš. A nie je Mu to ľahostajné. Ak nezasiahol, aby ťa vyslobodil z trápenia, je to preto, že má pre teba pripravené čosi lepšie. Neklesaj, vytrvaj vo viere v Neho. Tvoj cieľ - kráľovstvo Božie - za to stojí.