Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 26. júna 2005

Ako orol ... krúži nad svojimi orlíčatmi, tak rozostiera si Hospodin krídla a berie ho, nesie ho na svojej peruti. Myslím, že by sme sa mali nechať inšpirovať Ondrejom, ktorý privádza svojho brata Šimona k Ježišovi. Stretnutie s Ježišom ho vnútorne obohatilo. Túto hĺbku nového poznania túži odovzdať svojmu bratovi Šimonovi a privádza ho k Pánovi Ježišovi. On sa naňho zahľadel a povedal, že odteraz sa bude volať Petrom – skalou. Určite bol Peter zaskočený a nepochopil Ježiša. Keď sa človek stretne s Pánom Ježišom, vždy je najskôr udivený a až potom sa udeje v jeho srdci niečo podstatné. Poznanie, skúsenosť, obohatenie, zmena. – U nás už dlhú dobu beží program vnútornej misie: ”Priveď priateľa do cirkvi.” Dnes ľudia hľadajú zdroj pokoja, lebo svet im ho nedáva. Hľadajú istotu v tomto neistom živote. Hľadajú odpovede na otázky, zmysel života. To všetko možno nájsť u Pána Ježiša Krista. Našou úlohou je ukázať na Ježiša a odovzdávať poznanie, že On je ten, koho majú hľadať. Učeníci, až keď ich Ján upozornil na to, že On je Baránok boží, až vtedy šli za Ježišom. A my ak chceme, aby ľudia za Ním šli, musíme naňho poukazovať, svedčiť o pozitívnej skúsenosti, ktorú s Ním máme. Musia sa dozvedieť, že bez Neho život nemá zmysel. Bez Neho je všetko stratené. Bez Baránka Božieho niet odpustenia hriechov, niet istoty, niet prístupu k Otcovi nebeskému. Bez Ježiša niet spasenia. Aj dnes, v nedeľu, máme na to jedinečnú príležitosť. Priviesť priateľa na služby Božie, do cirkvi, k Ježišovi. Dnes má možnosť sa s Ním stretnúť ako so svojím Baránkom, ktorý sníma hriech, Spasiteľom. Zajtra už môže byť sudcom, ktorý sedí na tróne a súdi.