Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 30. júna 2005

Nebudem sa prieť naveky a nebudem sa navždy hnevať. Zatvorené dvere pre šírenie evanjelia Kristovho zažil apoštol Pavel na svojej 2.misijnej ceste po úspešnom kázaní v Derbe. Nech potom sa snažil akokoľvek, asi 900 km (podľa mierky bibl. mapky) prešiel nadarmo. Duch Ježišov im v Ázii zakázal hlásať slovo a vo Frýgii, Galácii, Mýzii, Bitýnii im nedovolil ísť so zvesťou evanjelia. Asi dávno by nás toľké zbytočné chodenie odradilo! Ale Duch Boží veje, kam chce! Na to nesmieme zabúdať. Božím plánom bolo priniesť evanjelium do Filipis. Aj v našej dobe sú dvere pre zvesť evanjelia na mnohých miestach zatvorené. Nedajme sa tým odradiť ani znechutiť v službe Slova. Duch Boží aj nám otvorí dvere tam, kde Boh chce! Možno už dnes u niekoho Pán otvorí srdce!